server-apeiron

server-apeiron / nástÄ›nka
Novinky

Historie
Odkazy
PilsFree (int.)
PilsFree (ext.)
PilsFree Mail
RosInfo
router-nt

Další odkazy
Debian
Rostik
  Vypnutí DNS 22.09.2014 - 24.09.2014  
V souvislosti s p?ed?láním p?ipojení sít? na Borech dojde dnes k vypnutí populárních DNS (Domain Name Server) 10.109.133.254 a 10.109.181.236. Kdo používá DHCP, op?t by nem?l nic poznat.

Komu by se ale problémy p?ecejen nevyhnuly, prosím kontaktujte HelpDesk ?i své lokální správce.
Nemesis2gm
  Plánovaný výpadek AP-Sklárenská, T?emošná 22.09.2014 - 23.09.2014  
Dne 22.9.2014 od 17:00 do 21:00 bude docházet k výpadk?m internetu. D?vodem výpadk? je práce na odstran?ní VF rušení. D?kuji za pochopení.

nemesis2gm
Martin TichĂ˝
Peka
   19.09.2014 - 28.09.2014  
Peka mimo Plze?
Od ned?le 21.9. do soboty 27.9. budu mimo Plze?. Telefon budu mĂ­t zapnutĂ˝, ale na sĂ­ti budu jen ob?as.
V p?ípad? problém? volejte Helpdesk.
  PoslednĂ­ replikace: 22.09.2014 17.00 hod. Historie: vše  
Nahoru © 2004-2017 server-apeiron