Trafik některých spojů důležitých pro router-jakub viditelný i z internetu

Dostupnost spojů z routeru-aperion

Zreplikovaná nástěnka interního portálu Pilsfree